Дополнителни документи

Со цел овозможување на производителите да прикажат дополнителни документи како портфолија, ценовници и слично, преку овој формулар може да ги испратите на тимот на Organic Macedonia, по што истите ќе бидат додадени на вашиот профил